4. června 2021

Cyklisté v Senátu, zvítězí rozum, nebo negativní emoce?

Nedávno uplynulo 79 let od historické události, kdy dva cyklisté zabili jednoho motoristu. Jmenovali se Jozef Gabčík a Jan Kubiš.

Tento zajímavý detail dokládá fakt, že cyklisté mohou motoristy omezovat, těžko je však mohou ohrožovat. Chodci, cyklisté a motoristé nejsou zvláštní živočišné druhy. Všichni jsme lidé a většina z nás střídá různé role účastníků silničního provozu.

Musíme respektovat, že na silnici nejsme sami. Pokud zrovna sedíme za volantem, dejme potřebný prostor těm, kteří jedou na kole. Nepředjíždějme, dokud to nebude zcela bezpečné. Pokud zrovna jedeme na kole, nezdržujme zbytečně dlouho ty, kteří jedou autem. Když je silnice moc úzká, zajeďme do nejbližší výhybny či vjezdu.

20 centimetrů nestačí

Doporučení chovat se ohleduplně však nestačí. Snad všichni si uvědomujeme, že je třeba zákonem upravovat nejvyšší dovolenou rychlost, protože každý může mít jinou představu, jaká rychlost je bezpečná. Stejné je to s bezpečným odstupem při předjíždění cyklisty.

Příkladem člověka, kvůli kterému potřebujeme konkrétní definici bezpečného odstupu, je senátor Zdeněk Nytra. Na jednání hospodářského výboru tvrdil, že nechápe, proč by měl být odstup minimálně 1,5 metru, když v cyklopruhu na předjíždění prý stačí 20 centimetrů. A že kdyby měl dodržovat odstup 1,5 metru, tak by na silnicích třetí třídy musel vjet do protisměru, což by bylo nebezpečné, protože tam přece může jet jiné auto.

Pro zřízení cyklopruhů platí jednoznačná pravidla s definovanými minimálními bočními odstupy a skladebnostmi vázanými mimo jiné na nejvyšší dovolenou rychlost. Odstup opravdu nikdy není 20 centimetrů. Navíc se nejedná o předjíždění. Je to jednodušší, protože není třeba předjížděcí manévr: zrcátka, blinkr a otáčení volantem.

Bezpečné předjíždění na většině silnic samozřejmě znamená alespoň částečné najetí do protisměru nebo do vedlejšího pruhu. Nelze předjet v okamžiku, kdy v protisměru zrovna jede jiné vozidlo, anebo v zatáčce či před horizontem, za které není vidět. Právě v takových situacích dochází k závažným nehodám nejčastěji.

Pokud pan senátor Nytra při předjíždění vůbec nevybočuje ze směru jízdy, ohrožuje životy ostatních. Doufejme, že potřebnost bezpečného odstupu pochopí dříve než na lavici obžalovaných po tragické nehodě, kdy mu vzdálenost přibližně 1,5 metru spočítá soudní znalec. Právě tomu se návrh snaží předejít.

Zahoďte kola, jezděte autem

Bezpečný odstup schválila v polovině dubna Poslanecká sněmovna. V praxi skokově došlo ke zvýšení ohleduplnosti na silnicích. To je skvělá zpráva, za kterou musíme řidičům poděkovat. Je vidět, že bezpečný odstup může fungovat stejně dobře, jako funguje v zahraničí. Senátor Nytra však navrhuje jeho vyškrtnutí. Jakou alternativu nabízí? Co tím veřejnosti sděluje? Nemáme bezpečný odstup dodržovat? Máme se chovat neodpovědně? Nemáme jezdit na kolech?

O smýšlení pana senátora Nytry dost vypovídá jeho druhý návrh, kterým žádá vyškrtnutí sblížení úpravy dnes nepovinných „stezek pro chodce a cyklisty“ a dosud povinných „stezek pro cyklisty“. Řada lidí včetně pana senátora různé druhy stezek nijak nerozlišuje. Bohužel ho nezajímá, že užití stezky může být nebezpečnější například z důvodu odbočování a křížení jinak rovného úseku silnice, nevhodného povrchu nebo velkého množství chodců. Věřme lidem na kole, že si ve svém vlastním zájmu dovedou vybrat bezpečnější trasu. Vyhánět cyklisty ze silnice, protože někde poblíž je stezka, která často ani nevede tam, kam cyklista míří, je stejně absurdní jako vykazovat motoristy ze silnice, protože přece mají dálnici. Že je stezek málo a netvoří souvislou síť? Vaše smůla, na kole nejezděte!

Bezpečný odstup je existující povinnost. Návrh nepřináší žádné zvýhodnění ani omezení některého ze způsobů dopravy. Posiluje bezpečnost, která je v zájmu všech. V Poslanecké sněmovně návrh podpořily všechny strany s výjimkou SPD. Věřím, že rozum zvítězí nad negativními emocemi i v Senátu.


Článek vyšel na Aktuálně.cz (4. 6. 2021).

Žádné komentáře :

Okomentovat