2. dubna 2022

Jsou cyklostezky povinné? Kdepak, je to mýtus

Jaro je tu a s ním i začátek cyklistické sezony. Aktuální zdražování pohonných hmot, pandemie covid-19, nástup elektrokol a důraz na zdravý životní styl vedou v posledních letech k rychlému růstu počtu cyklistů. Stoupá také počet osobních automobilů a provoz na pozemních komunikacích houstne. Vznikají konfliktní situace. Bohužel, část řidičů má pocit, že cyklisté na silnice nepatří, protože zdržují provoz, a podle toho se k nim můžeme chovat. Dokonce 15 % českých řidičů přiznává své agresivní chování v okamžiku, kdy kvůli cyklistovi musejí zpomalit.

Část motoristů cyklisty „vychovává“. Úmyslně je ohrožuje těsným předjížděním, stříkáním z ostřikovačů, troubením, vytlačováním, vybržďováním či dokonce sražením. Někteří motoristé se takovým chováním neváhají chlubit na sociálních sítích a veřejně prezentovat vlastní kamerové záznamy. Z jejich pohledu – a to je nejvarovnější – vykonávají spravedlivý trest pro cyklisty. Názor, že cyklisté na silnicích nemají co dělat, často pramení z domněnky, že cyklisté musejí jezdit jen po cyklostezkách. Je cyklista skutečně povinen užít cyklostezku, a nikoli jinou paralelně vedoucí komunikaci?


Není cyklostezka jako cyklostezka

Slovo „cyklostezka“ je veřejností vnímáno ve více významech. Může znamenat prakticky jakékoli dopravní značení pro jízdní kola: od různých druhů stezek a pruhů, přes zóny a prostory, až po koridory a trasy.

Jednotlivé druhy stezek mají různou právní úpravu a jejich uživatelé mají jiné povinnosti. Proto je třeba mezi nimi rozlišovat. Cyklisté byli dříve povinni použít pouze „stezku pro cyklisty“ (označenou symbolem jízdního kola). V rámci zjednodušení výkladu pravidel však docházelo k matení pojmů. Vznikl názor, že cyklisté měli povinnost užít jakoukoli cyklostezku. Nejčastěji byla „stezka pro cyklisty“ zaměňována se „stezkou pro chodce a cyklisty“ (označenou symbolem chodců a jízdního kola). Stezku pro chodce a cyklisty ale nebyl cyklista povinen užít nikdy. A koncem loňského roku zákon fakticky zrušil i povinnost užít stezku pro cyklisty.


Aktuální legislativní změna

S účinností od 1. ledna cyklisté nemusejí užít ani jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu.

Co to znamená? Cyklista nově nemusí užít žádný druh cyklostezky. Uvedená výjimka je totiž natolik široká, že pokrývá v zásadě všechny důvody, kvůli kterým cyklisté cyklostezky neužívají. Typicky se jedná o nevhodnou trasu, špatný technický stav komunikace nebo množství chodců, které činí cyklostezku v danou chvíli nepoužitelnou. Je logické, že rychlejší cyklisté volí spíše silnici, zatímco pomalejší cyklisté, zejména rodiny s dětmi nebo senioři, hledají každou možnost, jak se silnici vyhnout.

Cyklisté tak mohou legálně užít silnici, pokud to není přímo zakázáno dopravní značkou. Zákaz vjezdu jízdních kol by se však měl objevovat jen ve skutečně žádoucích a odůvodněných případech.


Všichni se chceme v pořádku vrátit domů

Bezpečnost cyklistů může zvýšit zřizování kvalitních cyklostezek, nikoliv plošné zákazy užití silnice cyklisty. To platí zejména v českých podmínkách, kde významná část cyklostezek vznikla pouhým označením původního chodníku a má podřadnou kvalitu nebo je zatížena vysokým počtem chodců. Smyslem cyklostezek je zlepšovat podmínky pro cyklistiku a otevřít ji širšímu okruhu lidí. Smyslem není zakazovat cyklistům, aby jezdili po silnicích jako dosud, a přikazovat chodcům, aby trpně snášeli nával cyklistů na něčem, co vnímají jako chodník, protože to tak skutečně vypadá a funguje. Stezky se společným provozem chodců a cyklistů mají být bezpečnou alternativou pro cyklisty, kteří se na silnici neodváží, a bezpečné musejí zůstat i pro chodce. Dobrovolné užití cyklostezek proto přinese zvýšený tlak na to, aby se budovaly opravdu smysluplné cyklostezky, které budou dostatečně bezpečné a komfortní.

Stejně jako motorová vozidla nemají povinnost jet jen po dálnicích, když souběžně vede jiná pozemní komunikace, ani cyklisté nejezdí jen po cyklostezkách. Motorista si umí vybrat, jestli ho do jeho cíle lépe dovede dálnice, nebo okreska. Je proto správné věřit cyklistům, že si v zájmu vlastní bezpečnosti podle svých schopností a aktuální situace dokáží správně zvolit, která cesta je lépe dovede k jejich cíli.

Doufejme, že zboření mýtu o povinných cyklostezkách pomůže zlepšit vzájemné vnímání cyklistů a motoristů, a tím sníží míru agresivity. Je na nás, jestli se vydáme cestou zákazů a represí, nebo cestou oboustranného respektu a ohleduplnosti.

 

Spoluautorem článku je Vojtěch Vomáčka. Tento článek vyšel v MF Dnes (2. 4. 2022) a na Městem na kole (12. 4. 2022).

Text shrnuje závěry článku v odborném časopisu Právní rozhledy č. 4/2022.


Související text:

Žádné komentáře :

Okomentovat