30. června 2022

Ministr dopravy proti pravidlu 1,5 metru. Záminkou jsou lesní cesty

Ministr dopravy Martin Kupka oznámil, že se chystá opětovně otevřít pravidlo bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty 1,5 metru. Návrh se má objevit jako „přílepek“ ministerského návrhu reformy bodového systému (novela zákona č. 361/2000 Sb.), který bude v nejbližších dnech nebo týdnech zveřejněn v meziresortním připomínkovém řízení. Důvodem jsou námitky spolku SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR).


Otevření pravidla po pár měsících bez řádného hodnocení dopadů není seriózní. Obavy odpůrců pravidla z dopravní katastrofy a šikanování motoristů pokutami se nenaplnily. Ministerský návrh pravidlo sice neruší úplně, ale vypouští minimální odstup 1 metru při nízkých rychlostech a ve vyšších rychlostech z něj fakticky dělá pouhé doporučení. Hlavní problém je, že je to jen startovní výstřel. Sotva si na pravidlo 1,5 metru lidé začali zvykat, už se zase rozvíří kontroverzní debata plná negativních emocí a přijdou ještě horší pozměňovací návrhy. Výsledek projednávání je nepředvídatelný.

 

Spolek SVOL požaduje revizi zákona.

Zákon je výsledkem kompromisu přijatého po dlouhé a náročné diskuzi. Spolek SVOL se jeho legislativního procesu velmi aktivně účastnil, a to i vlastním pozměňovacím návrhem. Nyní nepřináší žádné nové argumenty. Poslanci, senátoři a prezident republiky se rozhodli.

Je velmi neseriózní téma znovu otevírat po půl roce, bez řádného hodnocení dopadů, bez toho, aby zákon dostal šanci ukázat svá pozitiva. Jakoukoli revizi zákona je žádoucí odložit nejméně do příštího roku. Ukvapené zvraty v zákonech narušují kontinuitu a stabilitu právního řádu a poškozují důvěru občanů v právní stát.

Otevřením pravidla 1,5 metru se otevře Pandořina skříňka: obhájci pravidla budou vládní návrh ostře kritizovat a odpůrci pravidla budou neméně ostře požadovat další a přísnější opatření proti cyklistům. Výsledek opětovného projednávání nelze dopředu odhadnout. Nepochybně velmi kontroverzní debata bude mít negativní důsledky jak z hlediska zhoršení situace na silnicích, tak z hlediska Poslanecké sněmovny, která bude mít méně času na projednání důležitějších zákonů.

 

Spolek SVOL hrozí, že zakáže cyklistům vjezd do lesa.

Nezakáže. Na to spolek SVOL nemá právo. Už od dob Marie Terezie je les volně přístupný. O zákazech vjezdu nerozhoduje spolek SVOL, ale silniční správní úřady. Pravidlo 1,5 metru není dostatečným důvodem k zákazům. Je to jen nedůvodné zastrašování ze strany spolku SVOL.

 

Podle spolku SVOL na úzkých lesních cestách (širokých 3 metry) nejde cyklista objet s odstupem 1,5 metru.

Spolek SVOL si bohužel plete zdánlivá synonyma „objíždění“ a „předjíždění“. Objíždíme cyklistu, který stojí. Předjíždíme cyklistu, který jede. Odstup 1,5 metru zákon vyžaduje pouze u předjíždění, tedy od jedoucího cyklisty.

Pokud má traktor šířku 2,5 metru a cyklista 0,7 metru, je logické, že na cestě o šířce 3 metry fyzicky vůbec není možné předjíždět. Zákon na tom nic nezměnil. Není proto důvod zbrkle zasahovat do pravidla na všech silnicích a místních komunikacích, kvůli kterým bylo pravidlo bezpečného předjíždění primárně zavedeno.

Tato situace má bezpečné a legální řešení, které v lesích běžně funguje. Vyžaduje součinnost obou stran. Cyklista dojede do výhybny, které podle normy na lesních cestách musejí být každých maximálně 400 metrů, optimálně 250 metrů. Anebo cyklista jednoduše zastaví a uhne z cesty. Stojícího cyklistu je možné bezpečně a legálně objet v zásadě kdekoli.

Stejně úzké cesty mají i v Německu, Francii, Spojeném království, Španělsku, Portugalsku, Belgii a dalších státech, kde pravidlo 1,5 metru (nebo dokonce 2 metrů) platí.

Takto si spolek SVOL představuje lesní cestu, na které má být předjížděn člověk jedoucí na kole. Bezpečnější a ohleduplnější by bylo počkat na výhybnu nebo až cyklista zastaví. Zdroj: SVOL.cz.
 

Podle spolku SVOL nastane dopravní kolaps v lesích.

Lze namítat, že nějaký neohleduplný cyklista pojede pomalu prostředkem cesty a neuhne. Takového cyklistu lesník ale stejně nepředjede. Zákon je účinný teprve půl roku. Již dnes však vidíme, že se žádná dopravní katastrofa nekoná. Většině lidí není příjemné traktor zdržovat, chovají se normálně a ohleduplně si vzájemně vyhoví.

 

Spolek SVOL se bojí pokut.

Spolek SVOL nemá důvod se bát pokuty, když bude dodržovat zákon. Tedy nebude ohrožovat cyklistu předjížděním bez bezpečného odstupu. Smyslem pravidla není rozdávání pokut, ale ochrana života a zdraví lidí. Nehraje se na centimetry, postižitelné jsou jen nejhorší případy bezohledného chování. Přitom se jedná o nejlehčí možný přestupek, za který se v praxi ukládá pokuta typicky pouze 200 Kč (limit je 2 000 Kč) a nejsou přičítány žádné body. Žádná šikana motoristů ze strany policie se neděje. Podívejme se na video, jak to vypadá, když cyklistu ohrozí lesnický kamion:

Kamion míjí cyklistu o centimetry, návěs za ním doslova vlaje. Zdroj: iDnes.cz. 

 

Pravidlo 1,5 metru úplně nerušíme, jen navrhujeme omezení pravidla na případy, že vozidlo jede více než 30 km/h. Jen při nižších rychlostech nebude odstup žádný.

Současný zákon říká, že minimální vzdálenost od cyklisty je 1,5 metru a v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí do 30 km/h stačí 1 metr. Tato úprava je zcela v pořádku.

Podle ministerstva při nízké rychlosti nemá platit vůbec žádný odstup. To je nebezpečné a nepřijatelné. I při nízké rychlosti je podle soudních znalců třeba alespoň 1 metr tak, jak je to v současném zákonu.

Návrh navíc znamená, že celé pravidlo bude absolutně nevymahatelné, a to na všech pozemních komunikacích. Fakticky se tak stává pouze nezávazným doporučením. Podle ministerstva se totiž jednoduché kritérium nejvyšší dovolené rychlosti v daném místě (dané dopravní značkou) mění na aktuální rychlost vozidla. Můžeme změřit vzdálenost od cyklisty, nemůžeme ale změřit vzdálenost od cyklisty současně s aktuální rychlostí vozidla. Právě proto všechny státy, kde obdobný zákon platí, neberou v potaz aktuální rychlost vozidla, ale nejvyšší dovolenou rychlost v daném místě. Ministerstvo navrhuje něco, co nikde na světě nefunguje.

 

Příklad z praxe

Cyklista ohrožený velmi těsným předjetím motorovým vozidlem pošle vlastní videozáznam Policii ČR. Známe šířkové poměry komunikace, šířku cyklisty, šířku předjíždějícího motorového vozidla, případně šířku protijedoucího vozidla a známe i nejvyšší dovolenou rychlost v daném místě. Pokud je vyšší než 30 km/h, platí odstup 1,5 metru. Z videozáznamu Policie ČR vidí, že se jedná o zcela očividné a excesivní nedodržení bezpečného odstupu 1,5 metru (na centimetry či decimetry se nehraje, jakákoli pochybnost je ve prospěch motoristy, prokazatelné jsou jen nejhorší případy). Policie ČR si předvolá provozovatele vozidla. Už to má pozitivní efekt z hlediska prevence dalšího ohrožování nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Je mi známa řada případů, které skončily uznáním chyby řidiče a symbolickou pokutou 200 Kč (horní limit je 2 000 Kč bez bodů).

Podle návrhu ministerstva by takové případy skončily odložením, aniž by si Policie ČR provozovatele předvolala. I když na videozáznamu uvidí, že odstup byl jen několik centimetrů, nezjistí, jakou rychlostí vozidlo zrovna jelo. Při nízké rychlosti nemá platit žádný odstup. I nejhorší případy ohrožení cyklistů tak budou úplně nepostižitelné.


Text vyšel na Městem na kole (4. 7. 2022) a Ekolist.cz (17. 8. 2022).


Související texty:

 

Klíčové hlasování o pravidlu 1,5 metru dne 14. 4. 2021.

1 komentář :

  1. Pokud pan ministr nutně chce okamžitě řešit neexistující problém na lesních cestách a jiných veřejně přístupných účelových komunikacích, z mého pohledu by výrazně lepší než zrušení vymahatelnosti úplně všude bylo omezení platnosti pravidla na silnice a místní komunikace, tak jak to navrhoval v minulém volebním období spolek SVOL. Je to sice špatné, ale nezničili bychom to pravidlo úplně.

    Pokud pan ministr nechce, aby to vypadalo, že jde proti cyklistům, mohl by otevřít současně ještě jedno téma: legalizaci jízdy cyklistů vedle sebe. Absolutní nelegálnost jízdy cyklistů vedle sebe je totiž tématem, které zbytečně vyhrocuje vztahy mezi cyklisty a motoristy. Ve státech na západ od nás to přitom legální je a i u nás tomu tak dříve bylo. Argument je jednoduchý: větší skupinu cyklistů je i z pohledu motoristy snadnější a bezpečnější předjet, pokud jedou po dvojicích, tudíž skupina není tak dlouhá. Je to legislativně velmi jednoduchá změna, která by přípravu návrhu nijak neprodloužila. Lze samozřejmě nastavit podmínku, že to bude platit až pro skupinu více než čtyř nebo šesti cyklistů.

    OdpovědětVymazat