4. května 2022

Bezpečné předjíždění cyklisty pod palbou. Dejme nové úpravě čas, ať se může osvědčit

Cyklisty čeká od Nového roku šok. Značky zakazující vjezd na lesní cesty. Takové zprávy vzbuzovaly rozruch na podzim loňského roku. Varovaly před údajnými důsledky zákona, který od 1. ledna zavedl bezpečný odstup při předjíždění cyklisty 1,5 metru.

Jednalo se o fake news šířenou jedním spolkem vlastníků lesů. Někteří z nich dlouhodobě bojují proti volnému přístupu do lesa, což se týká nejen cyklistů, ale především chodců. Právo na obecné užívání lesa zavedla již Marie Terezie v roce 1754. Nové pravidlo o předjíždění cyklistů spolku posloužilo jako záminka pro jeho zrušení. K mediálnímu strašení veřejnosti šířil zcela bizarní argumentaci, že hrozí „dopravní kolaps v lesích“.


Katastrofa se nekonala

Žádné zákazy vjezdu jízdních kol se s počátkem roku neobjevily. O umístění dopravní značky totiž nerozhoduje nějaký spolek, ale silniční správní úřad. Je pravda, že zákazy vjezdu v některých místech již z dřívější doby existují. Není to ale nic plošného, naopak musejí být individuálně odůvodněny, naprojektovány, posouzeny a jsou i soudně přezkoumatelné. Zákon o 1,5 metru rozhodně není dostatečným důvodem k zákazu.

Odstup 1,5 metru je možný všude, kde se vyhnou dvě dvoustopá motorová vozidla. Stejnou „logikou“, jakou spolek požaduje zákaz vjezdu jízdních kol, by proto bylo možné požadovat, aby všechny tyto komunikace byly pouze jednosměrné. To je samozřejmě absurdní.

Dopravní kolaps se nekonal ani počátkem roku, ani na jaře se startem cyklistické sezony. Odpůrci cyklistů se však nevzdávají a plánují apelovat na poslance. Pod hlavičkou Komise pro dopravu Rady Asociace krajů České republiky navrhují zrušit pravidlo 1,5 metru na úzkých komunikacích. S odůvodněním, že na komunikacích šířky 3,0 m „lesní technika není schopna objet cyklisty v požadovaným odstupu 1,5 m“.

Celé to nápadně připomíná kdysi také velmi kontroverzní zákaz kouření v restauracích. Na západ od nás úprava chránící životy a zdraví bez problémů funguje. Odpůrci straší katastrofickými dopady, jež nenastaly. Poslední pokusy o návrat na východ probíhají v prvních měsících účinnosti, dříve, než praxe ověří pozitiva nové úpravy.


Předjíždění není objíždění

Co dělat, když se motorové vozidlo s cyklistou setká na příliš úzké komunikaci? Totéž, jako když se setkají dvě motorová vozidla. Jedno z nich u kraje zastaví a druhé jej opatrně objede. Objíždíme vozidlo (cyklistu), které stojí. Předjíždíme vozidlo (cyklistu), které jede. Bezpečný odstup 1,5 metru, resp. 1 metr v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí do 30 km/h, platí pouze při předjíždění cyklisty, nikoli při jeho objíždění.

Doufejme, že se ze strany spolku jedná pouze o nepochopení rozdílu mezi zdánlivými synonymy „předjíždění“ a „objíždění“. Těžko si totiž představit, jak by na lesní cestě široké 3,0 metry traktor či kamion se dřívím široký 2,5 metru předjížděl jedoucího cyklistu, aniž by ho ohrozil na životě.

Pravidlo 1,5 metru platí již delší dobu v řadě jiných států, kde mají stejně úzké komunikace. Nikde neexistuje výjimka pro nějaký typ komunikací. Důvodem zavedení tohoto pravidla je bezpečnost, která musí být zachována všude.

Dejme nové úpravě čas, aby se mohla v praxi osvědčit.


Článek vyšel v Lidových novinách (4. 5. 2022) a na Lidovky.cz (4. 5. 2022).


Související zdroje:

Žádné komentáře :

Okomentovat