1. června 2023

Poslankyně Ožanová navrhuje změny namířené proti cyklistům

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

prosíme Vás o zachování současné úpravy jízdy na kole – bez 4 pozměňovacích návrhů paní poslankyně Zuzany Ožanové proti cyklistům (sněmovní tisk 366).

Návrhy paní poslankyně jsou zveřejněny pouze krátce. Nejsou prodiskutovány odborníky ani veřejností. Není logické, že si paní poslankyně stěžuje v první řadě na to, že „je zcela standardní, že jsou chodci sráženi jako kuželky jízdními koly či koloběžkami“, a přitom její návrhy omezují či přímo zakazují cyklisty ve vozovkách a v lesích. Naopak, pokud se cyklisté budou cítit ve vozovce bezpečně, nebudou mít důvod jezdit po chodníku a ohrožovat chodce.

Návrhy paní poslankyně nepřinášejí řešení žádného problému, naopak bohužel navádějí ke zhoršenému chování motoristů vůči cyklistům a jsou tak špatným signálem pro celou společnost.

 

1. Zrušení pravidla bezpečného předjíždění

 • Více než sto dopravních odborníků, akademiků, lékařů, architektů, právníků, sportovců, umělců, podnikatelů a dalších významných osobností loni žádalo v otevřeném dopise zachování pravidla bezpečného předjíždění cyklistů. Nevidí žádný důvod pro ukvapenou změnu bez řádného hodnocení dopadů již po několika měsících, byl by to krok zpět. Podle signatářů je pravidlo v civilizovaném světě normální a také u nás začíná kultivovat vztahy mezi cyklisty a motoristy. Vzájemná ohleduplnost se díky němu zvýšila. Viz http://www.tomaskindl.cz/2022/08/otevrenydopis.html
 • Obdobná úprava je v zahraničí standardem: Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Velká Británie, Rakousko, Slovensko, Austrálie atd.
 • Obecná povinnost chovat se ohleduplně bohužel nestačí, každý si bezpečnou vzdálenost vykládal po svém. Pravidlo má silný edukativní a preventivní význam.
 • Podrobněji zde: https://www.tomaskindl.cz/2021/09/jak-predjet-cyklistu.html

 

2. Zrušení pravidla bezpečného předjíždění na účelových komunikacích

 • Nemožnost předjíždění na úzkých lesních cestách nezpůsobuje pravidlo bezpečného předjíždění, ale prostý fakt, že se zde vedle sebe cyklista a traktor nemohou vejít. Jeden musí zastavit a druhý ho objet. Zcela bezpečně a legálně (objíždění není předjíždění).
 • V terénu není možné odlišit účelovou komunikaci od místní komunikace. Cyklista ani motorista by tak nemohli vědět, která úprava v daném místě platí.
 • Účelové komunikace nejsou jen lesní a polní cesty a nejsou vlastněné jen soukromými subjekty.
 • V řadě případů jsou na účelových komunikacích vyznačeny i mezinárodně významné cyklotrasy, na nichž by cyklisté byli paradoxně méně chráněni než na silnicích.
 • Podrobněji zde: https://www.tomaskindl.cz/2023/06/vyjadreni-k-navrhu-poslankyne-ozanove.html

 

3. Zákaz cyklistů mimo „cyklostezky“

 • Není jasné, jak daleko od „cyklostezky“ má zákaz cyklistů sahat. To je nebezpečné zejména kvůli samozvaným „strážcům zákona“, kteří neváhají „vychovávat“ ostatní účastníky silničního provozu úmyslným ohrožováním (vytlačováním, vybržďováním atd.).
 • Absolutní povinnost užít „cyklostezky“ by měla absurdní důsledky, například cyklista jedoucí v cyklopruhu by nesměl odbočit doleva nebo cyklista jedoucí v cyklopruhu by nesměl použít souběžně značenou stezku pro chodce a cyklisty.
 • Odůvodnění návrhu zapomíná na to, že drtivou většinu českých cyklostezek netvoří vyhrazené stezky pro cyklisty, ale společné stezky pro chodce a cyklisty.
 • Důvodem neužití cyklostezky je například nevhodná trasa, špatný technický stav komunikace nebo množství chodců, které činí cyklostezku v danou chvíli nepoužitelnou. Je logické, že rychlejší cyklisté volí spíše vozovku, zatímco pomalejší cyklisté, zejména rodiny s dětmi nebo senioři, hledají každou možnost, jak se vozovce vyhnout.
 • Smyslem cyklostezek je zlepšovat podmínky pro cyklistiku a otevřít ji širšímu okruhu lidí. Smyslem není zakazovat cyklistům, aby jezdili po vozovce jako dosud, a přikazovat chodcům, aby trpně snášeli nával cyklistů na něčem, co vnímají jako chodník, protože to tak skutečně vypadá a funguje.
 • Stezky se společným provozem chodců a cyklistů mají být bezpečnou alternativou pro cyklisty, kteří se na vozovku neodváží, a bezpečné musejí zůstat i pro chodce.
 • Bezpečnost cyklistů může zvýšit zřizování kvalitních cyklostezek, nikoliv plošný zákaz užití vozovky cyklisty. V odůvodněných případech se používají dopravní značky B8 – Zákaz vjezdu jízdních kol.
 • Podrobněji zde: https://www.tomaskindl.cz/2022/04/jsou-cyklostezky-povinne-kdepak-je-to.html

 

4. Povinné přilby i pro osoby starší 18 let

 • Povinná přilba je velká překážka pro sdílená kola, pro městskou cyklistiku nebo pro řadu žen nebo seniorů. Mnoho lidí by na kolo vůbec nesedlo. Přilba může snížit riziko některých následků nehody, ale pro celkové zdraví populace je výrazně prospěšnější, když užití přilby necháme na svobodném rozhodnutí každého a nikoho od pohybu neodrazujeme.
 • V státech s rozvinutější cyklistickou dopravou vozí přilbu méně lidí než u nás, přesto je tam cyklistika bezpečnější. Problém je jinde: chybějící či nekvalitní infrastruktura.
 • Zavedení povinnosti může vyvolat jev nazývaný „pocit falešného bezpečí“. Ten se negativně projevuje jak u cyklistů (když si nasadím helmu, nemůže se mi nic stát), tak u motoristů (zahraniční statistiky ukazují, že motoristé jsou výrazně opatrnější vůči cyklistům bez přilby).
 • Bezvýjimečná povinnost by byla světovou raritou, kterou v Evropě najdeme jen ve Finsku.

 

Rádi cokoli blíže vysvětlíme.

 

Děkujeme a přejeme hodně šťastných kilometrů, ať již za volantem, za řídítky nebo pěšky!

 

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc, lékař

Ing. arch. Tomáš Cach, dopravní urbanista

JUDr. Tomáš Kindl, právník


Článek vyšel na RoadCycling.cz.cz (2. 6. 2023) a na Městem na kole (5. 6. 2023).

Žádné komentáře :

Okomentovat