1. června 2023

Otevřený dopis poslancům k návrhům poslankyně Ožanové proti cyklistům

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

prosíme Vás o zachování současné úpravy jízdy na kole – bez 4 pozměňovacích návrhů paní poslankyně Zuzany Ožanové proti cyklistům (sněmovní tisk 366).

Vyjádření k návrhu poslankyně Ožanové: Předjíždění cyklisty na účelové komunikaci

Předložený pozměňovací návrh č. 2636 ke sněmovnímu tisku 366 omezuje platnost definice bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty pouze na silnice a místní komunikace, zatímco podle současného znění definice platí na všech pozemních komunikacích (§ 2 zákona o pozemních komunikacích). Směřuje tak k vyjmutí účelových komunikací (§ 7 zákona o pozemních komunikacích).

Tato výjimka je nadbytečná, nevhodná a přináší značné nejasnosti.

18. září 2022

Posedla: O zavedení a zachování pravidla 1,5 metru

Tomáš Kindl je právník a zapálený cyklista, který na kole ujede i 15 tisíc kilometrů za rok a je si tak dobře vědom, jakým nástrahám musejí cyklisté v provozu čelit. To, co ve spoustě dalších zemích funguje již řadu let, se rozhodl přivést i do české legislativy. Díky Tomášově iniciativě tak od začátku roku 2022 platí povinný odstup 1,5 metru při předjíždění cyklisty.

25. srpna 2022

Zachovejte pravidlo bezpečného předjetí cyklisty, vyzývají odborníci a významné osobnosti

Více než sto dopravních odborníků, akademiků, lékařů, architektů, právníků, sportovců, umělců, podnikatelů a dalších významných osobností žádá v otevřeném dopise zachování pravidla bezpečného předjíždění cyklistů. Nevidí žádný důvod pro ukvapenou změnu bez řádného hodnocení dopadů již po několika měsících, byl by to krok zpět. Podle signatářů je pravidlo v civilizovaném světě normální a také u nás začíná kultivovat vztahy mezi cyklisty a motoristy. Vzájemná ohleduplnost se díky němu zvýšila.

4. srpna 2022

Ministerské lži o cyklistech

Ministrovi dopravy Martinu Kupkovi (ODS) vadí, že motoristé mají dodržovat bezpečný odstup při předjíždění cyklisty 1,5 metru, resp. 1 metru v místech s rychlostí omezenou do 30 km/h. Navrhuje proto zrušení odstupu při nižších rychlostech a v ostatních případech faktickou nevymahatelnost. Jedná se o startovní výstřel, který může skončit úplným zrušením tohoto pravidla. Ministr Kupka marně hledá věcné argumenty pro ukvapenou změnu ustanovení účinného teprve od začátku roku. Žádná dopravní katastrofa se totiž nekoná. Návrh bohužel opět spustil vlnu negativních emocí a manipulativních lží.