31. března 2022

Posuzování střetů cyklistů s řidiči motorových vozidel

JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M., Brno,* JUDr. Tomáš Kindl, Praha**


Dopravní nehody, ke kterým dochází při střetu řidiče motorového vozidla s cyklistou, jsou nejen časté, ale také nezřídka vedou k vážným škodám na majetku, na zdraví i na životě. Odborná právnická literatura jim nevěnuje výraznější pozornost, přestože vykazují různá specifika, která se projevují i při posuzování odpovědnosti účastníků nehody.