21. prosince 2023

Cyklostezky nejsou povinné, potvrdil soud

Z § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty. Cyklista je totiž účastníkem silničního provozu ve smyslu § 2 zákona o silničním provozu a náleží mu veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Není-li pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty.

28. června 2023

Poslanci podpořili lidi na kole

Poslanecká sněmovna dnes jasně zamítla všechny pozměňovací návrhy paní poslankyně Zuzany Ožanové proti lidem na kole. Pro zrušení pravidla bezpečného předjíždění cyklisty hlasovalo pouhých 9 ze 175 přítomných poslanců. O mnoho větší podporu neměl ani alternativní návrh na zrušení pravidla bezpečného předjíždění cyklisty na účelových komunikacích (14 ze 175), zavedení povinného používání přileb i pro osoby starší 18 let (24 ze 175) a konec nepovinných cyklostezek (22 ze 175). 

1. června 2023

Poslankyně Ožanová navrhuje změny namířené proti cyklistům

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

prosíme Vás o zachování současné úpravy jízdy na kole – bez 4 pozměňovacích návrhů paní poslankyně Zuzany Ožanové proti cyklistům (sněmovní tisk 366).

Vyjádření k návrhu poslankyně Ožanové: Předjíždění cyklisty na účelové komunikaci

Předložený pozměňovací návrh č. 2636 ke sněmovnímu tisku 366 omezuje platnost definice bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty pouze na silnice a místní komunikace, zatímco podle současného znění definice platí na všech pozemních komunikacích (§ 2 zákona o pozemních komunikacích). Směřuje tak k vyjmutí účelových komunikací (§ 7 zákona o pozemních komunikacích).

Tato výjimka je nadbytečná, nevhodná a přináší značné nejasnosti.