9. února 2021

Kde ani cyklohelma nepomůže. V čem se mýlí šéf dopravní policie Zlý

V nejbližších dnech poslanci rozhodnou o tom, jestli bude zákonem definován bezpečný odstup při předjíždění cyklisty 1,5 metru. Proti tomuto návrhu osobně velmi aktivně lobuje ředitel dopravní policie plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA. Dne 3. 2. 2021 Zlý vystoupil na schůzi hospodářského výboru Poslanecké sněmovny a přesvědčoval poslance, že bezpečný odstup nelze nijak kontrolovat, že jeho nedodržování v praxi není vážný problém a že by měla být zavedena povinnost nošení přileb pro všechny cyklisty.

Zlý tvrdil: „V současné době neexistuje žádné technické zařízení, které by umělo detekovat ten boční odstup. Prostě neexistuje. Jakákoli zavedená fyzikální veličina do zákona víceméně deklaruje to, že bude nějakým způsobem vymahatelná. A policie ji vymáhat ani detekovat neumí. To zdůrazňuji. ... A první dotazy při zavedení této metrické jednotky, první dotazy všech sdělovacích prostředků budou na policii, jak to budete řešit. Nebudeme, protože to neumíme. To tady zdůrazňuji a chci, abyste na to pamatovali, čímž nechci samozřejmě ovlivňovat vaše hlasování (smích poslanců.)“

Faktem však je, že bezpečný odstup je závazně stanoven například v Německu, Francii, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Austrálii a většině Spojených států amerických. A že ho tamní dopravní policie kontroluje a vymáhá.

Po doplňujícím dotazu Zlý přiznal: „Zkušenosti samozřejmě se zahraničními kolegy si vyměňujeme a obzvláště u věcí, u kterých dopředu víme, že jsou zákonem připravovány. … Pokud se týká bočního odstupu, tak vzhledem k tomu, že se ten materiál objevil v loňském roce, tak zkušenosti nemáme. … Nemám samozřejmě problém si pozjišťovat ta technická zařízení, ale ono něco jiného je to vidět někde na Youtube anebo na nějakých stránkách a něco jiného je to vidět ve skutečnosti, reálně.“

Faktem, který Zlý nepřímo potvrdil, je, že česká dopravní policie v současnosti bezpečný odstup nijak nekontroluje a neřeší, dokud nedojde k tragické dopravní nehodě. A to už je pozdě jak pro cyklistu, tak pro motoristu a jejich blízké. Zavedení definice bezpečného odstupu dá policii jasné vodítko, díky němuž bezpečný odstup bude moci začít preventivně řešit.

Zlý dále argumentoval: „Použiji-li statistiku za rok 2020, tak v roce 2020 bylo s účastí cyklisty 4204 dopravních nehod, při kterých bylo 40 cyklistů usmrceno. … Pokud se týká příčiny nedodržení bezpečného odstupu, tak tato příčina je až na dvanáctém místě, pokud se týká statistik dopravních nehod, a to ve 30 případech dopravních nehod, při kterých byla 1 osoba usmrcena. To jenom na dokreslení.“

Faktem je, že bohužel neexistuje česká statistika, která by sledovala, kolika nehodám by bylo možné předejít, kdyby byl dodržen bezpečný odstup. Tyto nehody totiž tabulkově nenajdeme pouze v kategorii „Hlavní příčina nehody: vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu“ (jako tomu bylo v případě smrtelné nehody dne 15. 6. 2020 v obci Strupčice), ale i v dalších kategoriích – například „Hlavní příčina nehody: řidič se plně nevěnoval řízení vozidla“ (jako tomu bylo v případě smrtelné nehody dne 25. 8. 2020 v obci Libeř). Například zpráva australského úřadu pro bezpečnost dopravy z roku 2006 uvádí, že nejčastější příčinou smrtelných nehod cyklistů byla srážka zezadu. A právě tento fakt byl důvodem, proč Austrálie zavedla definici bezpečného odstupu.

Zlý navrhuje: „Pokud se týká pasivní bezpečnosti – jenom na okraj – a raději bych se zabýval tady tímto – povinnost nošení přilby pro cyklisty je pouze do 18 let věku. … Pojďme se zabývat raději pasivní bezpečností těch cyklistů.“

Faktem je, že přilba může snížit riziko některých úrazů hlavy. Samotné nehodě však nijak nezabrání. Naopak. Pocit falešného bezpečí může být příčinou riskantnějšího chování, včetně nebezpečného předjíždění. To je ostatně jeden z důvodů, proč povinné přilby téměř nikde na světě neexistují. V případě obou výše zmíněných smrtelných nehod cyklista přilbu měl.

Naopak profesor Pavel Pafko bezpečný odstup podpořil: „V České republice … je celkem pozemních komunikací 55 732 kilometrů. Cyklostezek je 1593. … V České republice … se prodá každoročně 350 000 kol. Protože si nekupujeme kolo každé dva tři roky, tak si můžete spočítat, kolik milionů lidí v této zemi jezdí na kole. … Mám zkušenosti z jízdy na kole i autem v České republice, … ale mám tyto zkušenosti i z jízdy v Německu, v Rakousku, ve Španělsku, na Kanárských ostrovech. Na Kanárských ostrovech, jakmile by autobus vás předjížděl nebo nějaké auto v menší vzdálenosti než 1,5 metru a někdo to vyfotil, tak vám hned vezmou řidičský průkaz. Přátelé, chceme se posouvat na západ, nebo na východ? Na východ od nás žádná norma není.“

Považuji za skandální, že vrcholný úředník, který by měl mít na starosti bezpečnost provozu, bojuje proti zvýšení bezpečnosti, a to za pomoci manipulativních lží. Bezpečný odstup bude možné kontrolovat a jeho nedodržování má na svědomí výrazně více nehod, než pan Zlý tvrdí.  O motivaci pana Zlého můžeme jen spekulovat. Bylo by dobré, kdyby pan Zlý změnil svůj přístup, nebo opustil svou funkci.

Článek vyšel na Lidovky.cz (9. 2. 2021).

Žádné komentáře :

Okomentovat