24. září 2021

Jak předjet cyklistu

Nová úprava bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty vstoupí v účinnost 1. ledna 2022. Minimální vzdálenost mezi motorovým vozidlem a cyklistou má být 1,5 metru. V místech s nejvyšší dovolenou rychlostí do 30 km/h bude stačit 1 metr.

Pro motoristy:

  • při předjíždění přejedeme do protisměru nebo do vedlejšího pruhu; můžeme přitom přejet plnou čáru,
  • nepředjíždíme, když v protisměru jede jiné vozidlo, anebo v zatáčce či před horizontem, za které není vidět,
  • používáme blinkry,
  • nikoho neohrožujeme, ani když se podle našeho názoru nechová správně.

 

Pro cyklisty:

  • sledujeme dopravní situaci kolem sebe a snažíme se zbytečně dlouho nezdržovat,
  • usnadňujeme své předjetí nebo objetí: jede-li za námi motorové vozidlo a komunikace je úzká, zajedeme co nejvíce ke kraji, do nejbližší výhybny či vjezdu nebo zastavíme,
  • ukazujeme motoristovi za námi, kdy nás může předjet,
  • chráníme zranitelnější: pokud jedeme rychle, místo stezky pro chodce a cyklisty volíme silnici.


Dopravními odborníky jasně stanovený standard pro předjíždění řidiči usnadní rozhodování, zda je bezpečné předjížděcí manévr uskutečnit. Cyklista bude mít dostatek prostoru na to, aby se vyhnul překážkám, jako jsou například kanály, výtluky nebo nejrůznější znečištění vozovky, které se nejčastěji vyskytují při pravém okraji vozovky, tedy právě v prostoru jízdy cyklisty, a bude též chráněn před tlakovou vlnou působenou většími vozidly. Stanovený bezpečný odstup bere v potaz také přirozené vychylování jízdní dráhy jízdního kola způsobené například poryvy větru, nerovností povrchu, frekvencí šlapání či otočením cyklisty, aby sledoval dopravní situaci za sebou.

 

Kde je možné předjíždět

Cyklistu předjíždíme stejně jako jiné vozidlo. Ve většině případů lze cyklistu předjet při dodržení bezpečného odstupu okamžitě. Vzdálenost 1,5 metru odpovídá zhruba polovině jízdního pruhu. Bezpečné předjíždění na většině silnic tedy znamená alespoň částečné najetí do protisměru nebo do vedlejšího pruhu. Minimální stanovenou vzdálenost je možné pro jistotu překročit a cyklistu předjet úplně v protisměru či úplně vedlejším pruhem.

Pokud se s cyklistou setkáme v místě, kde jej nemůžeme bezpečně předjet, musíme zpomalit, než dojedeme na místo, kde to možné bude. Nelze předjet typicky v okamžiku, kdy v protisměru zrovna jede jiné vozidlo, anebo v zatáčce či před horizontem, za které není vidět. Kam nevidíme, tam nejezdíme. Nepředjíždíme, pokud si nejsme jisti, že předjížděcí manévr stihneme včas dokončit.

Při předjíždění je třeba počítat i s rychlostí cyklisty. Nepředjíždíme, chystáme-li se odbočit doprava. Při odbočování nutně zpomalíme a cyklistovi bychom překřížili dráhu. Velký pozor je třeba dát v pravotočivé zatáčce, abychom cyklistu nevytlačili příliš brzkým přiblížením zadní nápravy ke kraji vozovky.

Problémem nebudou ani delší úseky označené plnou čárou. Prováděcí vyhláška nově legalizuje přejetí plné čáry při předjíždění cyklisty. Obdobně je legální předjet cyklistu za svislou dopravní značkou „Zákaz předjíždění“.

 

Předjížděcí manévr

Samotný předjížděcí manévr se skládá z těchto kroků: levé zrcátko, levý blinkr, točení volantem doleva, pravé zrcátko, pravý blinkr, točení volantem doprava. V zrcátkách zkontrolujeme, zda právě nejsme předjížděni a následně zda jsme cyklistu již bezpečně předjeli. Používání blinkrů je důležité zejména proto, abychom o cyklistovi informovali řidiče vozidel jedoucích za námi, kteří ho mohou mít v zákrytu.

Jede-li cyklista v cyklopruhu, o předjíždění se nejedná a stačí se jednoduše držet ve svém pruhu. Přesto lze doporučit zvýšenou opatrnost.

 

Vzájemná ohleduplnost

Jedeme-li na kole, nezdržujme zbytečně dlouho ty, kteří jedou autem. Když je silnice na bezpečné předjetí moc úzká, zajeďme co nejvíce ke kraji nebo do nejbližší výhybny či vjezdu. Pokud to nestačí a rozměrnější auta bychom zdržovali dlouhé minuty, například velmi pomalou jízdou do kopce, je lepší na vhodném místě úplně zastavit.

Projíždíme-li nepřehlednou zatáčkou, můžeme řidiči za námi ukázat, aby zpomalil, pokud v protisměru něco jede. A naopak pokynout, že nás předjet může – to však jen v případě, že jsme si zcela jisti, tedy pokud nehrozí, že se v protisměru rychle objeví vozidlo z další zatáčky. Vzájemné poděkování blinkry a zamáváním každého potěší.

 

Vychovávání na silnice nepatří

Na rozdíl od zahraničí u nás cyklisté nesmějí jezdit vedle sebe. To platí i pro větší skupinu cyklistů navzdory tomu, že předjetí skupiny jedoucí po dvojicích je jednodušší. Co dělat s cyklistou, kterého nemůžeme bezpečně předjet, protože jede příliš daleko od kraje? Komunikujme. S větším odstupem za ním krátce informativně zatrubme, aby o nás věděl.

Naopak nikdy agresivně nevytrubujme cyklistu v okamžiku, kdy ho už předjíždíme, aby se nelekl. Neohrožujme ho těsným předjížděním ani stříkáním z ostřikovačů. Pokud se podle našeho názoru cyklista nechová, jak má, netrestejme ho. Od toho je tu policie. Agrese, rozčilování a „vychovávání“ k ničemu dobrému nevede a na silnice nepatří.

 

Silnice jsou pro všechny

Cyklisté jsou účastníky provozu a je třeba s nimi počítat. Stejně jako motoristé nejezdí jen po dálnicích, ani cyklisté nejezdí jen po cyklostezkách. Cyklisté nemají povinnost užít stezky pro chodce a cyklisty. Nově nebudou muset užít ani stezky pro cyklisty. Důvodem neužití stezky může být například nevyhovující trasa, špatný technický stav nebo přeplněnost stezky. Věřme cyklistům, že si v zájmu vlastního bezpečí podle svých schopností a aktuální situace dokážou sami vybrat, kudy pojedou.

Cyklisté a motoristé nejsou zvláštní živočišné druhy. Všichni jsme lidé a většina z nás střídá různé role účastníků silničního provozu. Pár vteřin za zničené životy nestojí. Negativní emoce se brzy uklidní, jakmile lidé zjistí, že se stejně jako v zahraničí žádná dopravní katastrofa nekonala a že zákon přispěje ke kultivaci chování na silnicích. Na bezpečné předjíždění si zvykneme podobně jako na kdysi zavedenou přednost chodců na přechodech. Již v dubnu, kdy změna prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně, ohleduplnost skokově vzrostla. Za to je třeba řidičům poděkovat.

Přeji nám všem hodně šťastných kilometrů bez nehod, ať již za volantem, za řídítky nebo pěšky!Článek vyšel na Aktuálně.cz (24. 9. 2021) a na Městem na kole (29. 12. 2021).


Žádné komentáře :

Okomentovat