14. května 2021

Jak prokázat nebezpečné předjetí cyklisty?

Bezpečný odstup při předjíždění cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru, resp. 1 metru v místech s nejvyšší dovolenou rychlostí do 30 km/h, přináší návrh zákona, který dne 14. 4. 2021 schválila Poslanecká sněmovna. Ačkoli návrh podpořily všechny strany s výjimkou SPD, v Senátu lze očekávat velmi bouřlivou debatu. Proti návrhu totiž velmi aktivně lobbuje šéf dopravní policie Jiří Zlý.

Hlavní argument odpůrců návrhu zní, že bezpečný odstup je nevymahatelný. Odpůrci zároveň varují, že za předjetí ve vzdálenosti 149 centimetrů prý hrozí drakonické sankce. A dodávají, že současná zákonná úprava je zcela dostatečná.

Žádné z těchto navzájem se vylučujících tvrzení není pravdivé. Demonstrujme si to na konkrétním případu z praxe.

 


zdroj obrázku: archiv Vratislava Fillera

 

Dne 19. 9. 2019 v 7:54 v ulici V Kuťatech spojující Uhříněves a Kolovraty předjel cyklistu řidič osobního automobilu Škoda Fabia v okamžiku, kdy se míjel v protisměru s osobním automobilem Citroën Xsara Picasso. K nehodě nedošlo pouze shodou šťastných okolností.

Cyklista má situaci zdokumentovanou na záznamu kamery umístěné na řídítkách. Záznam a popis události odeslal policii, která věc jednoduše odložila. Vím, že stejně skončila řada podobných případů. Naopak mi není znám jediný případ, který by vedl k úspěšnému vyřešení přestupku nebezpečného předjetí cyklisty, tedy pokud neskončilo nehodou.

Podle současné právní úpravy řidič musí při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný odstup. Policie ale bohužel neví, jaký odstup je bezpečný. Teprve až když dojde k tragické nehodě, povolá soudního znalce, který bezpečný odstup spočítá. Až na lavici obžalovaných v trestním řízení se motorista dozví, že měl cyklistu předjet ve vzdálenosti zhruba 1,5 metru. A to už je pozdě jak pro cyklistu, tak pro motoristu.

V pochybnostech ve prospěch obviněného

Díky zákonem stanovené minimální vzdálenosti 1,5 metru bude i z hlediska prokazování vše snazší. Policie se bude zabývat pouze tím, co se fakticky stalo. Jako důkaz mohou sloužit kamerový záznam, svědecké výpovědi a informace o rozměrech jízdních pruhů a vozidel.

Na základě kamerového záznamu a výpovědí svědků bude prokázán výše popsaný skutkový děj. Dále je možné zjistit, že v daném místě má silnice šířku 500 centimetrů. Šířka osobního automobilu Škoda Fabia včetně zrcátek je 189 centimetrů, v případě Citroën Xsara Picasso je to 200 centimetrů. Řídítka kola mají rozpětí 60 centimetrů.

Vzhledem k zásadě „v pochybnostech ve prospěch obviněného“ prokazujeme, jestli předjíždějící mohl bezpečný odstup dodržet. V krajní situaci by Citroën měl nulový odstup od kraje vozovky a nulový odstup od Škody. Cyklista by polovinou svých řídítek byl úplně mimo vozovku, takže by zabíral pouhých 30 centimetrů. Lze nade vši pochybnost uzavřít, že odstup od cyklisty byl nanejvýše 81 centimetrů. Předjíždějící řidič bezpečný odstup dodržet nemohl, a proto předjíždět neměl.

Reálný odstup musel být výrazně menší, jelikož vzájemný odstup vozidel a odstup vozidla i cyklisty od nezpevněné krajnice nebyl nulový. Lze předpokládat, že vzdálenost mezi nimi byla 20 až 30 centimetrů. Pochybnost, která v tomto případě dosahuje minimálně 50 centimetrů, je ve prospěch předjíždějícího motoristy. V hraničních případech, kde nedošlo k ohrožení cyklisty, navíc nebude naplněna materiální stránka deliktu neboli společenská škodlivost.

Nehrozí proto žádný postih někoho, kdo minimální vzdálenost 1,5 metru reálně jen mírně nedodrží. Prokazatelné budou pouze nejnebezpečnější případy velmi těsného předjíždění. Tedy případy, které dnes není jak postihnout, pokud se nestane neštěstí.

Pokuty ani jiné sankce se nemění

Kamerový záznam samozřejmě nemusí pocházet z řídítek jízdního kola, ale třeba z vozidla jedoucího za nimi. V ideálním případě přestupek při své kontrolní činnosti zaznamená přímo policie, která může na místě identifikovat řidiče.

Sankce se oproti současné úpravě nemění. Jsou stejné jako v případě každého nesprávného předjíždění. Celkovou revizi systému sankcí má přinést právě projednávaný vládní návrh novely zákona o silničním provozu. Pokud někdo při předjíždění ohrozí řidiče traktoru, neměl by být trestán jinak než ten, který ohrozí na životě cyklistu.

Smysl definování bezpečného odstupu 1,5 metru je především edukativní a preventivní. Obdobně jako v zahraničí návrh přispěje ke kultivaci chování na silnicích. Lidské životy a zdraví jsou důležitější než zpomalení na několik vteřin, když zrovna v protisměru něco jede.


Článek vyšel v Deníku N (14. 5. 2021) a na Čistou stopou Prahou (19. 5. 2021).

Žádné komentáře :

Okomentovat