10. května 2021

I cyklisté jsou doprava. Kritikům odstupu nejde o jejich bezpečnost

Poslanci schválili bezpečný odstup při předjíždění cyklistů 1,5 metru. Návrh podpořily všechny strany s výjimkou SPD. Ačkoli úprava ještě nevstoupila v platnost, již nyní, dovolím si tvrdit, lze zaznamenat skokové zvýšení ohleduplnosti většiny motoristů.

Proti návrhu však stále velmi aktivně bojuje šéf dopravní policie Jiří Zlý a další funkcionáři. Neváhají přitom nemorálně lhát a strašit. Jejich činnost, kterou můžeme dokonce označit za politický lobbing, vážně ohrožuje důvěru v nestrannost a odbornost výkonu jejich veřejných funkcí.

Bezpečný odstup funguje

Hlavní argument odpůrců zní, že bezpečný odstup je nevymahatelný. Zároveň varují, že za předjetí ve vzdálenosti 149 centimetrů hrozí drakonické sankce. A dodávají, že stávající úprava je zcela dostatečná.

Žádné z těchto navzájem se vylučujících tvrzení není pravdivé. Faktem je, že aktuálně policie bezpečný odstup neřeší, dokud nedojde k tragické nehodě. A to je pozdě jak pro cyklistu, tak pro motoristu. Jako důkaz mohou sloužit kamerový záznam, svědecké výpovědi a informace o rozměrech jízdních pruhů a vozidel.

Vzhledem k zásadě „v pochybnostech ve prospěch obviněného“ si nemůžeme hrát na centimetry. Prokazatelné budou pouze nejnebezpečnější případy velmi těsného předjíždění. Sankce budou stejné jako v případě jakéhokoli nesprávného předjíždění. Pokud někdo při předjíždění ohrozí řidiče traktoru, neměl by být trestán jinak než ten, který ohrozí na životě cyklistu.

Obavy, že motoristé nebudou schopni „přesně“ odhadnout 150 centimetrů, jsou také zcestné. Odstup přece nemusí být přesně 150 centimetrů, což je zhruba polovina jízdního pruhu. Jestliže si řidič není manévrem jistý, může být odstup větší. Pokud někdo odhad nemá, je to naopak argument pro návrh.

Pan Zlý vytváří zmatky kolem přejíždění plné čáry. Prý z návrhu „vypadlo“. Pravdou je, že návrh obsahuje legalizaci přejíždění plné čáry. Z formálních důvodů musí být součástí nikoli zákona, ale prováděcí vyhlášky, kterou vydá ministerstvo dopravy.

Někteří kritici upozorňují na „nedomyšlenost“ návrhu. Kvůli vzdálenosti 1,5 metru údajně budeme muset rušit cyklopruhy i cykloobousměrky a cyklisté nebudou moci předjíždět, aby splnili svou povinnost užít předsunutou stopčáru v křižovatkách. Skutečnost je však taková, že návrh se na popsané situace vůbec nevztahuje. Nejedná se totiž o předjíždění cyklisty řidičem motorového vozidla. Na tyto situace se nadále uplatní stávající úprava.

Odpůrci návrhu straší dopravní katastrofou. Autobus za babičkou prý přijede se zpožděním 20 minut. Cyklista nesmí zdržovat. Bezpečnost nás nezajímá. Normovaná šířka silnic je minimálně 5,5 metru. Tam je místa dost. I na užších silnicích se lze chovat bezpečně, třeba dojet k širšímu místu. V místech s omezenou rychlostí do 30 km/h bude stačit odstup 1 metr. V zahraničí existují stejně úzké silnice a žádný černý scénář se nekonal.

Poslední technikou odpůrců cyklistů je zlehčování nehod, nemorální obviňování obětí a snaha o odvracení pozornosti. Šéf dopravní policie cituje statistiku, kde je nedodržení bezpečného odstupu jako hlavní příčina nehody označeno jen málokdy. Nezmiňuje však, že bezpečný odstup se významným způsobem projevuje i v řadě nehod, kde je jako hlavní příčina označeno například nepřizpůsobení rychlosti či nezvládnutí řízení. Vysoká souvislost s bezpečným odstupem je u zhruba dvaceti pěti procent nehod s účastí cyklisty, které zavinil motorista.

Helma nehodě nezabrání

Cyklisté si prý za nehody mohou sami, protože jezdí špatně osvětlení a bez přileb. Nikdo nezpochybňuje, že i cyklisté porušují předpisy. Nelze ale házet vinu jen na jednu skupinu. Přilba sice může snížit riziko úrazů hlavy, samotné nehodě však nezabrání. Dokud cyklisty na silnicích nezakážeme, potřebujeme bezpečný odstup.

Bylo by efektivnější, kdyby pan Zlý místo snahy zabránit zvýšení ochrany zranitelných účastníků silničního provozu věnoval pozornost zkušenostem svých kolegů v zahraničí. Obdobná úprava platí například v Německu, Francii, Španělsku, Portugalsku nebo Belgii a připravuje se na Slovensku, v Maďarsku a Slovinsku.

Návrh není namířen proti motoristům, ale proti nehodám. Bezpečnost je v zájmu nás všech. Lidské životy a zdraví jsou důležitější než zpomalení na pár vteřin, když zrovna v protisměru něco jede. I cyklisté jsou doprava. Negativní emoce se brzy uklidní, jakmile lidé zjistí, že se stejně jako v zahraničí žádná katastrofa nekonala a že návrh přispěje ke kultivaci chování na silnicích.


Článek vyšel v Lidových novinách a na Lidovky.cz (10. 5. 2021).

Žádné komentáře :

Okomentovat