4. srpna 2022

Ministerské lži o cyklistech

Ministrovi dopravy Martinu Kupkovi (ODS) vadí, že motoristé mají dodržovat bezpečný odstup při předjíždění cyklisty 1,5 metru, resp. 1 metru v místech s rychlostí omezenou do 30 km/h. Navrhuje proto zrušení odstupu při nižších rychlostech a v ostatních případech faktickou nevymahatelnost. Jedná se o startovní výstřel, který může skončit úplným zrušením tohoto pravidla. Ministr Kupka marně hledá věcné argumenty pro ukvapenou změnu ustanovení účinného teprve od začátku roku. Žádná dopravní katastrofa se totiž nekoná. Návrh bohužel opět spustil vlnu negativních emocí a manipulativních lží.

 

Co je skutečný problém

Lesníci se teď reálně rozhodují, že zakáží cyklistům lesní cesty - a mají na to právo! Tím ministr Kupka vyhrožoval na jihlavské konferenci CityChangers. Není to pravda. Na lesní cestě široké 2,5 metru prostě není fyzicky možné předjíždět, zákon nezákon. Hoaxy o zákazech vjezdu jízdních kol do lesů se v médiích objevovaly již loni. Už od dob Marie Terezie je les volně přístupný. O zákazech vjezdu nerozhodují lesníci, ale silniční správní úřady. Pravidlo 1,5 metru není dostatečným důvodem k zákazům. Je to jen klamavé zastrašování.

Zákazy cyklistů v lesích nerostou jako houby po dešti. Lesní cesty byly jen záminkou. Ministr chce pravidlo bezpečného předjíždění fakticky zničit nejen na lesních cestách, ale na všech silnicích. Vytahuje těžký kalibr: statistiku. Čísla přece nelžou. Pravidlo 1,5 metru je prý zbytečné, protože nehod kvůli nedodržení bezpečného odstupu je málo. A navíc si cyklisté za nehody můžou sami, problém je jen na jejich straně! Anebo je to jinak?

Podle ministra Kupky je nehod s nedodržením bezpečného odstupu pouze 86 ze 4000 ročně. Málo je však jen nehod, kde je nedodržení odstupu uvedeno jako úzce definovaná „hlavní příčina nehody“. Srážky způsobené nevhodným předjížděním ale mají v policejních statistikách desítky příčin. Seriózně zpracovaná analýza uvádí, že srážky s příčinou nevhodného předjíždění tvoří nejméně 10 % srážek cyklisty a jiného vozidla, souviset s ním však může kolem 30 % všech srážek. U smrtelných nehod je tento podíl ještě o polovinu vyšší. Zpráva australského úřadu pro bezpečnost dopravy uvádí, že vůbec nejčastější příčinou smrtelných nehod cyklistů byla srážka zezadu, a právě to bylo důvodem, proč Austrálie také zavedla pravidlo 1,5 metru. Nové pravidlo zachraňuje životy.

 

Silnice jen pro auta?

Ministr Kupka poukazuje na to, že 67 % nehod zaviní cyklisté. Kontext vyvolává dojem, že mluví o srážkách cyklistů a motoristů, tedy že motoristé zaviní jen menší část nehod. „Nehod zaviněných cyklisty bylo loni 70 % a řidiči 30 % z celkového počtu střetů,“ upřesňuje pojistný matematik České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička. Číslo 70 % je zavádějící a číslo 30 % je úplně lživé.

Faktem je, že motoristé zaviní dokonce 80 % nehod, kterých jsou účastníky. Jak je to možné? Tato čísla totiž zahrnují všechny nehody včetně samonehod. Nejsou tudíž vypovídající. Mícháme jablka s hruškami. V kontextu vztahu cyklistů a motoristů je třeba brát v potaz pouze nehody mezi cyklisty a motoristy. Při vzájemných nehodách je dlouhodobě vina ze 60 % na straně motoristů a ze 40 % na straně cyklistů. Vzhledem k naprosté převaze dopadu těžkých následků srážek s motorovými vozidly na cyklisty jsou cyklisté jednoznačnými oběťmi. Realita je tedy přesně opačná, než jak se ji ministr Kupka snaží manipulativně podat.

Ještě horší než to, co ministr Kupka říká, je to, co naopak neříká. Jak se cyklisté mají předjíždět? Jak bude zajištěna jejich bezpečnost, když zrušíme i minimální vzdálenost 1 metru? Odpověď prozradila dopravní expertka Stanislava Jakešová z Týmu silniční bezpečnosti. Podle ní je pro cyklisty v první řadě nejbezpečnější na silnice vůbec nevjíždět: „Spíš bych radila cyklistům, aby byli mimo silnici, mimo provoz vozidel, aby obce stavěly cyklostezky, protože tohle je nebezpečné a bude.“ Pravidlo 1,5 metru logicky není třeba, když cyklisté ze silnic a lesních cest zmizí.

Obviňování oběti. V tom spočívá nemorální argumentace odpůrců cyklistů. Vždyť cyklista, který jede po silnici, někdy dokonce bez helmy, si za nehodu a její následky může sám! Je to stejně zvrácené jako obviňovat ženy a dívky v sukních, které se odvážily jít ven. Vždyť si o znásilnění samy říkaly!

Jádro sporu není v tom, jak předjet cyklistu. Jde o to, jestli silnice a lesní cesty jsou jenom pro auta, anebo také pro jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích: chodce, bezmotorová vozidla a jezdce na zvířatech, včetně například matek s dětskými kočárky nebo vozíků pro invalidy. Chceme je všechny zakázat, nebo respektovat?

 

Pravidlo 1,5 metru funguje

Cyklisté nejsou „nepřátelé“ motoristů. Naopak. Silnice nejsou nafukovací a individuální automobilová doprava je prostorově nejnáročnější. Motoristé, kteří neuvažují krátkozrace, jsou rádi za to, že někdo dobrovolně jede jinak než autem, protože díky tomu se i jim lépe jezdí a parkuje.

Všichni jsme lidé a většina z nás střídá role chodců, cyklistů a motoristů. Díky novému pravidlu se motoristé snaží být mnohem ohleduplnější a za to bychom jim měli velmi poděkovat. Vzájemné vztahy se začínají kultivovat.

Pravidlo 1,5 metru platí například také v Německu, Francii, Španělsku, Portugalsku, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska nebo Belgii. Buďme rádi, že patříme k vyspělým státům západní Evropy, kde nepanuje anarchie, ale individuální odpovědnost a respekt k ostatním lidem. Nenechme ministra Kupku, aby nás vrátil do minulého století!

 

Článek vyšel v MF Dnes (4. 8. 2022).
Žádné komentáře :

Okomentovat