14. dubna 2021

1,5 metru pro cyklisty. Nová pravidla v kostce

Podle již dnes platné úpravy předjíždějící motorista musí dodržet bezpečný odstup při předjíždění cyklisty. Není však dopředu určena žádná konkrétní vzdálenost. Konkrétní vzdálenost určují až soudní znalci v případě nehody.

Podle obdobných úprav platných v Německu, Francii, Španělsku, Belgii, Portugalsku nebo Austrálie se navrhuje definice bezpečného odstupu.

Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h bude vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty nejméně 1 m.

Součástí novely je i legalizace přejíždění podélné čáry souvislé (tzv. plné čáry) při předjíždění cyklisty. Podle současné úpravy totiž podélnou čáru souvislou je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pouze pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Návrh dále upřesňuje stávající povinnost užít vyjmenovaná cyklistická opatření. Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, bude cyklista povinen jich užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Přibližuje se tak právní úprava jednotlivých typů stezek, když ani čisté „stezky pro cyklisty“ nebudou bezvýjimečně povinné. Podle stávající úpravy cyklisté ani chodci nemají povinnost užít „stezku pro chodce a cyklisty“.


Článek vyšel na Ekolist.cz (14. 4. 2021).

Žádné komentáře :

Okomentovat